Съединители LuK

Марката LuK има добре развит сигмент в тежкотоварните превозни средства.

Съединители на отделни части или комплекти покриват целия спектър от модели на европейските прозводители на комерсиални превозни средства. Добре представени са феродовити дискове, притискателните дискове,лагерите и лагер помпите, кактои маховици в стандартен  и двумасов вариант. Традицията на марката в разработки и качествената и продукция я правят предпочетан партньор за производителите на превозни средства, както за първоначално вграждане така също и за следпродажбено обслужване.