Предпазни ъгли и шлаухи Dolezych

Необходим елемент при транспорта на товари. Осигуряват по-високо сцепление на товара с пода на товарния отсек и защита на укрепващия колан от прoтриване.