Контрол на налягането в гумите TRW

Най-честата причина за спадане на гумата е загубата на налягане, която е толкова бавна че водачът я забелязва едва когато вече  е късно. TRW предлага система за навременно предупреждение на водача за загуба на налягане в гумите – става въпрос за системата TPMS (Tire Pressure Monitoring System).

Системата за наблюдение за налягането в гумите TPMSизмерва директно налягането в всяка една гума.Състои се от главен приемник (напр. дистанционен безбутонен приемник) и четири модула в гумите.Модулите измерват актуалното налягане в гумите като вземат под внимание тяхната температура.Позицията на гумата се определя автоматично посредством електронната спирачна система EBS. Дисплей на арматурното табло предупреждава водача за значително намаляване на налягането в гумите.