Ключове, релета, датчици Hertz+Buss

Herth+Buss предлага голямо разнообразие от ключове по електрическата система, ключ маси, токови шалтери и  релета, датчици и звукови сигнализатори. Предлаганите продукти се отличават с отлично качество и много добро ценово ниво. Обвързаността на продуктити в системата за универсално търсине Tec Doc, ги прави бързо откриваеми за последваща доставка, което спестява време и средства в сервизната дейност.