Групажни ограничители Dolezych

Хоризонталните и вертикални ограничители подобряват осигуровката на товара в товарния сектор на камионите и ремаркетата. Необходим елемент при пранспортиране на групажни товари.