Филтри кабина Valeo

Филтрите на Valeo за вътрешното пространство за тежкотоварни автомобили предотвратява вредните замърсители от околния въздух влизащ в кабината чрез климатикът и вентилационната система.

Има 2 различни технологии за филтри за вътрешното пространство:

  • Филтри за твърди частици за големи замърсители като прах,смола и др.
  • Комбинирани филтри за големи замърсители и други замърсявания като изгорели газове,лоши миризми и др.

За по-голяма безопастност и комфорт в шофиорската кабина както и за по ефикасна работа на климатичната система, филтрина за вътрешно пространство е препорачително да се сменят на всеки 15 000 км.