Добавки горивна система - бензин

Съвременните и по-старите автомобили имат специфични проблеми, за които Wynn’s предлага химически решения осигуряващи на оптимална работа на двигателя и комфорт на шофиране. Съвременните горивни системи са много прецизни и следователно по-податливи на негативните ефекти на химическите реакции в горивото. Това води до замърсяване на горивната система, липса на смазване, корозия и други проблеми. При по-стари двигатели, е проблем да се получи правилната гориво-въздушна смес и от там ефективност на горене, поради натрупването на отлагания в горивната система и износването на компонентите.

Продуктовата гама можете да разгледате тук