Инструменти и оборудване за сервиза

Съвременните системи за високо налягане и впръскване на дизелово гориво създадоха изключителен подем през последните няколко години, но също така методите за диагностика и ремонт стават все по-сложни, а  за сервизирането им се изискват все по-високо качество на оборудването за работа с висока точност, професионални инструменти и висока степен на чистота.