Дюзи

 Дюзите се използват за прецизно пулверизиране на горивото и за разпределянето му в горивната камера, така че изгарянето да бъде оптимално. В същото време дюзите надеждно отделят горивоподаващата система от горивната камера.

Технически характеристики

  • Клирънсът на подвижните части е 0.002 mm.
  • Горивото се впръсква в горивната камера под налягане до 2 000 бара.
  • Количеството впръскано гориво варира между 1 mm3 и 350 mm3 (това количеството се изстрелва през отвор 0.25 mm при 2 000 km/h).
  • Впръскването на горивото става с по-висока скорост от едно мигване на окото.