Фреон (хладилен газ) R1234yf Mariel NEVADA

HFO-1234yf е на първо място в новата класация на хладилни агенти, със слаб потенциал за глобално затопляне (GWP), който е с 335 пъти по-малък от този на R-134a, и само 4 пъти по-голям от въглеродния двуокис, които също може да се използва като хладилен агент.

R1234yfе разработен, за да отговори на европейската директива 2006/40 / ЕО, която влезе в сила през 2011 г. и изисква от всички нови платформи на автомобили за продажба в Европа да използват хладилен агент в климатичната система с потенциал за глобално затопляне (GWP) под 150.