Жило за съединител ATE

За най-доброто свързване

Механичното задвижване на съединителя обикновено се извършва чрез жило. АТЕ предлага два типа жила за съединител: саморегулиращи и с ръчно регулиране.

Когато педала на съединителя се натиска, силата на натиск на крака се предава към лагера от жило и изключваща вилка. Рамото на педала на съединителя и изключващата вилка са проектирани така, че необходимата сила на натиск с крак за да се освободи съединителя да не е прекалено голяма и движението на педала да не е твърде много.

При система с механичено задвижване на съединителя има отстояние от 1 до 3 мм. между лагера и ламелите на притискателя и отстояние от приблизително 10 до 30 мм. при педала на съединителя. В резултат на износването на феродовия диск, притискателя се измества към маховика. Ламелите следователно се изместват към лагера. Това намалава отстоянието при лагера и при педала на съединителя. Ако това отстояние не се коригира лагера е постоянно зацепен и съединителя никога не е напълно освободен. Като резултат на това се получава по-голямо износване и приплъзване на съединителя. Правилното коригиране на отстоянията е важно условие за по-дългия експлоатационен живот на съединителя.

Когато жилата са с ръчна настройка, отстоянието се коригира или при изключващата вилка или при педала на съединителя чрез завъртане на коригиращата гайка. Саморегулиращите жила за съединител автоматично регулират отстоянието, като го поддържат на „нула“ между лагера и ламелите на притискателя.