Yuasa YBX3000

Характеристики

  • Приблизително 30,000 старта
  • Запечатан двоен капак
  • Намалена загуба на вода с 30%
  • VDA  тест за предобръщане
  • Плочи Калций/Калций
  • Индикатор за състояние на зареждане
  • Вградени дръжка
  • Вградена защита срещу обратно възпламеняване
  • ОЕ качество, производителност и спецификации

Производителност

До 20% увеличение на стартовата мощност