Valeo First Multiconnection

Valeo FIRST Multiconnection от Тех-Ко – направете разумният избор !

Разработената от VALEO система Uni-Click ® , осъществява свързване с най-разпространените системи при плоските чистачки посредством четири свръзки - U-адаптор за ретрофит и три допълнителни модула – МА, МВ, МС

 

Ретрофит рамо U:

U конектор:

Рамо тип МА:

Конектор за тип МА:

Рамена тип МВ:
Конектор за двата типа рамена МВ:

Рамо тип МС:

Конектор за рамо тип МС:

 

Предимствата на плоските чистачки на ValeoMulticonnection са:

  • Само 11 референтни номера по 1 брой в опаковка,
  • Лесни за съхранение – ограничени на брой номенклатурни номера,
  • Покритие на Европейския автомобилен парк на 85%,
  • Дължини на перото от 350 мм до 700 мм,
  • MULTICONNECTION система на захващане – предварително монтиран U адаптор за най-широко разпространеното приложение и още три адаптора Uni-Click® system в опаковката, позволяващи свързването с най-разпространените раменни системи плоски чистачки.