Табло с набор от крушки Osram

Съдържание на таблото:

H7 - 8
H7 NBU - 4
H7 ULT - 4
H7 CBI - 4
H1 - 4
H1 NBU - 2
H1 CBI - 2
H1 ULT - 2
H4 - 8
H4 NBU - 4
H4 CBI - 4
H4 ULT - 3
H3 - 6
H3 NBU - 2
H3 CBI - 2
W2W - 10
W1,2W - 10
W5W - 10
WY5W - 10
T4W - 10
R5W - 10
R10W - 10
W16W - 10
T10 - 10
C5W - 10
PY21W - 10
P21W - 10
P21/5W - 10
D1S - 1
D2S - 1