Спирачна течност Bosch

За максимална сигурност

Спирачната течност предава спирачното налягане върху спирачките на колелата. Спирачните течности на Bosch съдържат висококачествени добавки за антикорозионна защита и смазване. Това гарантира дълъг живот и функционална сигурност на спирачните агрегати.

Спирачната течност е хигроскопична, т.е. поема влага. Водното съдържание оказва силно влияние върху точката на кипене. Затова важни елементи на качеството на спирачната течност са точките на кипене: точката на сухо кипене се отнася към спирачната течност, когато е нова, а по-ниската точка на мокро кипене – до състоянието  след поемане на определена (стандартизирана)  част вода в теглови проценти. При спиране спирачната течност се загрява силно в цилиндрите на колелата и спирачните апарати. При температури по-високи от точката на кипене се образуват парни мехурчета. Вследствие на това спирачното налягане не може да се предава пълноценно. Това може да доведе до пълен отказ на спирачката. Затова спирачната течност трябва да се сменя всяка година, най-късно на две години.

По-високи стойности от стандарта - спирачна течност на Bosch:

  • С по-добри характеристики от изискваните норми
  • Максимална сигурност срещу образуване на парни мехурчета
  • Константно пренасяне, оптимален вискозитет
  • Висококачествени добавки за антикорозионна защита и смазване

Варианти спирачни течности за хидравлични спирачни уредби:

DOT 3 Често при по-стари превозни средства. Не може да се смесва или заменя със спирачна течност DOT 4.

DOT 4 Максимум сигурност чрез високи точки на кипене .

DOT 4 super Още по-голяма сигурност при високи температури, по-дълги интервали за смяна.

DOT 4 HP Идеални за превозни средства с електронни спирачни системи поради ниския вискозитет.

DOT 5.1 Като DOT 4 HP, с още по-дълги интервали за смяна.

За спирачни системи с хидравлика с минерално масло Bosch предлага специално минерално хидравлично масло: LHM Plus.

Спирачни течности на Bosch: Широк термичен диапазон на приложение.

Спирачните течности на Bosch имат широк термичен диапазон на приложение, изпълняват изискванията на производителите на превозни средства и надминават изискванията на международните стандарти, напр.  FMVSS (Federal Motor Vehicle Safety Standard), препоръката към DOT (Department of Transportation).

Важно за ABS-системите: нисък вискозитет.

При спирачни уредби с ABS налягането трябва бързо да се повишава, респ. намалява. Условие за това е течността да е с възможно най-нисък вискозитет.