Спирачна хидравлика Bosch

Малък разход на енергия – голям ефект от командните устройства

Обикновено водачът познава само едно от командните действия на спирачката: едно настъпване на спирачния педал и силата му действа чрез предавателното отношение на лост върху главния цилиндър. Там механичната сила се превръща в хидравлично налягане.

Главен спирачен цилиндър: Пълна спирачна сила задълго

Главният цилиндър превръща натискането на спирачния педал в хидравлична спирачна сила. Така наречените тандем-главни цилиндри създават хидравлично налягане за два разделени спирачни кръга.

Главните спирачни цилиндри на Bosch са от чугун или алуминий. Скъпо струващи методи на производство, както и строг контрол осигуряват високия стандарт на качеството. При това тесните допускови полета на размерите са гаранция за оптимална функционалност и плътност. Висококачествените материали, например за уплътнителните пръстени или елоксиран алуминий за буталата, предотвратяват преждевременния отказ или хидравлична неплътност. Оптимизираните повърхнини на цилиндрите намаляват до минимум износването на уплътнителните пръстени и удължават с това експлоатационния живот.

Усилвател на спирачната сила: Точно дозиране на спирачната сила, активно действие

Усилвателят на спирачната сила увеличава приложената от крака на водача сила на натискане на педала. С това при спиране разходът на сила от страна на водача се намалява значително.

Спирачните уредби на леките автомобили обикновено разполагат с вакуумен усилвател на спирачната сила. Те използват вакуума, който при бензиновия двигател се създава по време на такта всмукване в смукателния колектор на двигателя, а при дизеловите двигатели – чрез вакуум-помпа.

Къде е важно разпределението на спирачната сила

При спиране теглото динамично се преразпределя напред. Задните колела се разтоварват. Поради това автомобилът има склонност към нестабилност. Това важи преди всичко за автомобили с предно задвижване и диагонално разпределение на спирачните кръгове. Затова спирачното налягане на задния мост трябва да се ограничи.

Превозни средства, при които статичното разпределение на теглото се изменя значително от броя на пътниците и/или от натоварването, се нуждаят от товарозависим регулатор на спирачната сила.

Регулатор на спирачната сила: Разпределение на спирачното налягане в зависимост от натоварването

Регулаторите на спирачната сила са целесъобразни специално за превозни средства с голямо обем на натоварване. Те са монтирани в областта на задния мост и реагират в зависимост от натоварването. Това означава, че в зависимост от натоварването те управляват спирачното налягането на задните колела. Така се възпрепятства блокирането на задните колела и се намалява опасността от плъзгане.

Ограничител на спирачната сила: Точно регулирана спирачна сила

Ограничителите на спирачната сила, като регулатори на спирачната сила, възпрепятстват  действието на максималното спирачно налягане върху задните колела. Те ограничават спирачно налягане на задните колела, веднага щом се превиши едно определено налягане.

Ограничителите на спирачна сила са монтирани по принцип директно на главния спирачен цилиндър. При електронни спирачни системи електронното разпределение на спирачната сила EBV е интегрирано в тях. Те ограничават спирачно налягане на задните колела, веднага щом се превиши едно определено налягане.

Така налягането достига до спирачката: Предавателни устройства

Полученото в главния цилиндър хидравлично налягане се предава чрез спирачните тръбопроводи и маркучи на спирачките на колелата. Предаващата среда е спирачната течност.

Спирачни тръбопроводи: Постоянна величина при предаване на спирачната сила

Спирачните тръбопроводи са неподвижни,  поставени под каросерията тръбопроводи. В зависимост от приложението си те се различават по форма, дължина, диаметър и начин на свързване. От корозия ги предпазва пластмасово покритие.

Спирачни маркучи: Гъвкава сигурност от предния до задния мост

Спирачните маркучи образуват гъвкава връзка между спирачните тръбопроводи и спирачките на колелата. Те предават хидравличното налягане на спирачните цилиндри на колелата и спирачните апарати. Съставът им е многослойна пластмаса и гума с текстилна вложка. Според приложението се различават по диаметър и начин на свързване. Спирачните маркучи са подложени на естествено износване и умора на материала и трябва при всеки преглед да се проверяват и при повреда да се сменят.

Жила за ръчна: Допълнителна сигурност

Наред с работната спирачка за леките автомобили се предписва и независима от нея ръчна спирачка. В случай на инцидент тя осъществява аварийно спиране. С помощта на лоста на ръчната спирачка спирачното действие се предава на спирачките на колелата на задния мост. По принцип предаването се осъществява чрез спирачни въжета.

Автоматична паркинг-спирачка APB: Включително и комфорт

Автоматичната паркинг-спирачка АРВ е нова разработка. Тя може много лесно да се активира с натискане на бутон. Това осигурява на водача по-голяма безопасност и по-голям комфорт. Според изпълнението на спирачната система има различни варианти.