Саморегулиращи съединители SACHS Xtend

Дори и най-качествените и най-устойчивите съединители са обект на износване по време на работа. Това е причината SACHS да конструират притискателен диск Xtend. Той предлага автоматична компенсация на износването . Как работи: Компенсиращия механизъм постоенно регистрира намаляването на дебелината на  феродовия диск и компенсира това разстояние чрез завъртане на регулиращия пръстен. Това осигурява постоянен баланс на силите и удължава сервизния живот.