SACHS CSC

Хидравличния изключващ лагер обединява изключващия лагер и долната помпа съединител в един модул. Това предлага определени предимства спрямо механично-хидравличните системи.

Ако хидравличния изключващ лагер не се смени заедно със смяната на съединителя, това води до увеличаване на износването.

Винаги сменяйте хидравличния изключващ лагер при смяната на съединител.