Ролки за алтернатор със свободен ход Ina

Този вид ролки се използват при автомобили, при които алтернаторите имат голям инерционен момент. Целта им е да понижи влиянието на алтернатора върху ремъка като по този начин се увеличва живота на всички елементи от ремъчното задвижване.