Ролки SKF

Ролките, които предлага СКФ се разделят на:ролки с механично обтягане, ролки с автоматично обтягане, ролки с хидравлично обтягане и паразитни ролки.

Обтегачът има за цел да осигури правилното обтягане ремъка като същевременно насочва неговото движение. Регулирането на обтягането може да бъде механично или чрез хидравличен елемент. 

Автоматичният обтегач на ремъка с вградената си пружинна система поддържа постоянното обтягане на ремъка.

Направляващата (паразитна) ролка е фиксирана и има за задача да насочи движението на ремъка.

Всички ролки отговарят на ОЕ спецификации.