Ролки Ina

Ролки за ангренажно задвижване

Синхронизиращите (зъбните) ремъци и обтяжните ролки са подложени на твърде високи натоварвания. Най-общо те са следствие от екстремни температури и/или температурни колебания и вибрации на ремъка, както и торсионни вибрации, породени от работата на двигателя. Обтягащите елементи на синхронизиращите ремъци поддържа постоянно напрежение в ремъка и предотвратяват прескачане на зъб.

Ролки за задвижването на допълнителни агрегати

В зависимост от вида на обтягане ремъчното задвижване може да бъде:

  • Системи с механично обтягане на ремъка- в зависимост от типа на успокояващия елемент те биват с пружина, с плоски фрикционни дискове или фрикционен конус. Обтяжната ремъчна система ще компенсира: толеранса при задвижващите компоненти, температурното разширение на задвижващите компоненти и разстягане на ремъка и износването му. Обтягането на ремъка е автоматично зададено при монтажа и остава почти постоянно през цялата продължителност на живота при различните работни температури на двигателя.
  •  Системи с хидравлично обтягане на ремъка - използва се хидравличен елемент за осигуряване на обтягането на ремъка. Осигурява посока, скорост, равномерно обтягане благодарение на хидравличния елемент. Силата на обтягане може да се регулира от избора на конструктивни елементи (хидравличния елемент и пропорциите на рамото).

Обтяжни и паразитни ролки

Обтяжните ролки предават силата от обтяжния елемент към ремъка, а паразитните ролки променят посоката на движение на ремъка. Използват се както при ангренажното, така и при  задвижването на допълнителните агрегати. Лагерите са едноредови или двуредови сачмени и са  конструктивно модифицирани, с което се осигурява по-висока товароносимост и по-плавно движение.