Ролки Dayco

Увеличението на експоатационните качества на двигателите и нарастващия брой на допълнителни агрегати,изисква значителни изменения в дизайна и избора на материали за всички твърди елементи. Компонентите, използвани в ангренажното и спомагателното задвижване, фиксирани и с автоматично обтягане, трябва да отговарят на следните изискванията на производителите:

  • Все по-намалени работни пространства
  • Впръскване под високо налягане
  • Високите температури
  • Високи напрежения
  • Увеличен интервал за подмяна на компонентите

От това следва, че както обтегачите (фиксирани и автоматични), така и ролките, трябва да отговарят на много високи изисквания за качество. Основните видове твърди елементи са:

  • фиксирани обтегачи, окончателното натягане на ремъка е определено по време на монтажа и остава постоянно във времето. В тези случаи се препоръчва използването на уред за определяне на натягането (DTMTensiometer).
  • автоматичен обтегач, пружинно или хидравлично обтягане. Това са динамични обтегачи, които, след като са монтирани, могат да се приспособят и да подобрят натягането на ремъка според натоварването на двигателя, при всички експлоатационни условия.
  • ролка водач: тези ролки, с или без скоба, поддържат правилната траектория на движение на ремъка. Те са много важни, тъй като те частично поемат част от натоварванията на системата.

Dayco доставя компоненти с оригиналното качество или еквивалентно на оригинала за своятата гама за леки, лекотоварни автомобили, камиони и автобуси.