Помпа за съединител Valeo

Предлаганите компоненти от Тех-Ко по хидравлика та на съединителя Valeo включват:

  • Горна помпа на съединителя
  • Долна помпа на съединителя
  • Хидравлични пътища (тръбопроводи)