Накладки Bosch

Смеската е решаваща

Мощността на двигателя е завладяваща, но единствено, ако е подкрепена с подходящата спирачна система. Спирачните системи осигуряват сигурност, но само, когато спирачните накладки са подходящи. Сигурността не може да се гарантира с обща формула, затова Бош разработва индивидуално решение за всеки модел автомобил. От множеството смески за накладки винаги се избира тази, която води до производството на спирачни накладки с оптимални характеристики - накладки, които предлагат перфектен баланс между коефициент на триене, комфорт и устойчивост на износване, като това се осигурява чрез многобройни тестове.

Определящият избор

За първоначалното вграждане Bosch разработва оптималната накладка за всеки модел. В зависимост от спирачната уредба, мощността на двигателяи желаните характеристики на спирачките се прави избор измежду повече от 170 смеси за накладки. За най-оптимален резултатмежду коефициента на триене, комфорта и износването Bosch разработва накладките за дискови спирачки чрез скъпо струващи опити на стенд за динамични изпитания и на самия автомобил. Това ноу-хау за първоначалното вграждане Bosch използва и за търговската си програма.

Важен е коефициентът на триене

Спирачната мощност зависи от износоустойчивостта, свиваемостта и преди всичко от стабилността на коефициента на триене. Ако той се понижи, спирачният път може значително да се удължи. За това коефициентът на триене през целия период на експлоатация трябва да е в определени граници. Bosch изпитва коефициента на триене чрез тестове съгласно актуалните индустриални стандарти на динамометричен изпитателен стенд.

Спирачки с комфорт

Комфортът е важен фактор, който отличава добрите спирачки:

  • Добро поведение при задействане
  • Постоянно усещане на педала
  • Минимални вибрации
  • Никакви смущаващи шумове

Това Ви гарантират спирачните накладки на Bosch с подходящи смеси и специфични за автомобила характеристики.

Голямата експлоатационна продължителност е гарантирана. Спирачните накладки се износват в резултат на триенето. Износването се определя основно от експлоатационните условия и стил на шофиране. Bosch симулира стандартизираните режими на движение и така изпитва изискваните стойности. Решаващо за една накладка на Bosch: висока стабилност на коефициента на триене при малко износване. Днес при много автомобили се прилагат датчици за износването: ако се премине минималната дебелина, водачът получава указание за необходимостта от смяната на накладките.

Скосяване и водоотвеждащ канал

За определени приложения триещите накладки се скосяват, за да се осигурят по-добри условия за начално сработване. За подобряване на поведението при задействане при наличие на вода някои спирачни накладки, в зависимост от сместа и типа на автомобила, са снабдени с водоотвеждащ канал.

Винаги с накладките подменяйте и пружините

Пружините служат за фиксиране на спирачната накладка. Те осигуряват свободата на движение след освобождаване на спирачката, както и режима на износване. Пружините са силно температурно натоварен елемент и материалът им се уморява бързо. Те трябва да се сменят при всяка смяна на накладките.

За сравнение: Директива ECE-R 90 и изисквания за качество на Bosch

Критерия за качество ECE-R 90 е европейска директива за одобряване на дискови и челюстни спирачни накладки. Спирачните накладки от Bosch далеч превъзхождат законовите стандарти.