Накладки Ate

Оригинални накладки ATE – Символ на най-високо качество и безопасност

ATEпредлага на своите клиенти много високо ниво на покритие на превозните средства, около 95% (EU5) с оригиналните си накладки за пазара на резервни части.

Накладките на АТЕ са сертифицирани съгласно - ECE-R90 - компонент от директива 98/12/ЕО относно спирачните системи. ECE-R90е въведенна 1.1.1999 и става задължителен в целия ЕС на 01.04.2001. Той уточнява, че производителността на резервните спирачни накладки и челюсти за барабанни спирачки на свободния пазар за резервни части за моторни превозни средства могат да се отклоняват от тази на оригиналните не повече от + / - 15%. ECE-R90 гарантира, че спирачните накладки имат еднакво ниво на качество.

Всички резервни части по спирачната система за превозни средства регистрирани преди 01.04.2001, трябва да имат Генерално Разрешително за Експлоатация (ГРЕ) от федералните власти по автомобилен транспорт в Германия. ATE разпознават този подход години по-рано и още тогава внедряват вътрешно фирмени спецификации, които надхвърлят вече взискателните техническите изисквания на директивата. Например, ATE винаги тестват своите продукти съгласно стандарта за производители на оригинално оборудване - стандарт, който отговаря на най-строгите изисквания за качество и безопастност.

Като член на работната група, която разработва стандартите в спирачната индустрията, ATE участват активно в разработката и на ГРП. Утрешните законови изисквания формират основите на изпитаното и проверено от ATE качество днес!

Оригиналните спирачни накладки АТЕ надминават качеството и стандартите за безопасност на Европейската директива ECE-R90. Те осигуряват максимална спирачна ефективност от самото начало и във всяка ситуация.