Канални ремъци Dayco

Многоканалните ремъци са проектирани за спомагателните задвижвания на леки, лекотоварни автомобили, камиони и автобуси. Увеличаването на броя на допълнителните агрегати (климатик, серво помпи, генератори, водни помпи, вакуум помпи, и т.н.) и условията на работа с температури до 130°C, прави неизбежно въвеждането на нови материали и производствени технологии.

Всички многоканални ремъци Dayco изцяло са изработени от материал EPDM (етилен-пропилен-диен мономер) в съответствие с най-новите стандарти, изисквани от автомобилния сектор, както и да гарантират висока устойчивост, надеждност, тиха работа и дълъг живот.

Основните характеристики са:

  1. Гъвкавост за използване на ролки с малък диаметър
  2. Размери, позволяващи използването на един ремък за задвижване на няколко допълнителни агрегати
  3. Задвижване, включващо и гърба на ремъка, по-специално в случаи на "двоен ремък"
  4. Широк температурен диапазон на работа за да гарантира по-дълъг живот.