Инструмент за измерване съосие

Инструментът LASERTOOL проверява надежно и точно дали всички шайбиремъчното задвижване са в съосие. Спомощта на лазерен лъчсе откриват и най-малките разминавания.

Окомплектовка

А) Лазерен инструмент със скоба за захващанена ремъчна шайба

B) Лазерни очила

C) Инструкцияи инструмент за настройка

D) Ръководство за използване

E) Батерия

Каталожен номер: 6757610000

 

Предимства

  • Надеждно откриване на несъосие
  • Лесно обслужване
  • Универсално използваем
  • Също така подходящ за пластмасови ролки, тъй като няма магнитно закрепване
  • Може да се използва и притрудни за достъп ремъчни задвижвания

Бележки

Това е лазер от клас IIIa, който не изисква да се носят очила. Приложените очилата не са защитни, но са предназначени за подобряване на осветеността на лазера.