Филтри

Филтрите служат за защита на двигателя и на системата за впръскване на гориво от замърсителите, съдържащи се във въздуха, в маслото, в горивото или възникващи в самия двигател под формата на остатъци от горивния процес и износването.
Висококачествените филтри се грижат за защитата на компонентите, осигуряват оптималната им работа и удължават експлоатационния живот на двигателя.