EGR-клапан VDO

В сравнение с традиционните клапани, елекрически EGR-клапани позволяват по-прецизен контрол на нивата на циркулиращи отработени газове в дизеловите двигатели и бензиновите двигатели. По този начин те имат важен принос към достигането на все по-стриктните стандарти за емисии на отработени газове.