EGR-клапан Valeo

EGR системи Valeo –  технология с грижа за околната среда предлагани Ви от Тех-Ко ООД

 1. Отработени газове
 2. EGR клапан
 3. EGR охладител
 4. Входящ въздух
 5. Контрол на входящият въздух
 6. Смесване на рециркулираните газове и входящият въздух
 7. Всмукателен колектор

Системата за рециркулиране на отработените газове EGR( или Engine Gas Recirculation system ) има за предназначение да намали емисиите на азотен окис ( NОx1 ). Представлява технология, рециркулираща част от отработените газове, като ги връща обратно в смукателния колектор на двигателя. По този начин сместа гориво/въздух се разрежда от рециркулираните малки количества отработените газове в смукателния колектор. Високите температури и налягания в цилиндрите се намаляват, което намалява общото количество на емисии азотни окиси с около 50%.

1NОx  е общ термин, с който се означават общо окисите на азота, съдържащи се в отработените газове на двигателите с вътрешно горене. Азотните окиси могат да причинят дихателни проблеми или да увредят белите дробове

Тех-Ко ООД предлага гама от над 50 артикулни номера на EGR клапани и компоненти от рециркулационната система от Valeo.

Няколко признака за проблеми в EGR системата

1. Черен или бял пушек

 • Теч на охладителна течност в цилиндър на двигателя
 • Неправилна работа на клапаните, прекомерно количество сажди в отработените газове

2. Загуба на мощност

 • По-голямо предварение или проблеми в циклите на горене
 • Прекомерно количество рециркулиращи отработени газове в цилиндрите

3. Твърде голям разход на гориво

 • Проблем в горивните цикли и/или управлението на отношението гориво/въздух и рециркулацията на отработените газове
 • По-голямо предварение или проблеми в циклите на горене

4. Твърде шумна работа на двигателя

 • Тракане, причинено от прекомерният аванс в горивния процес в цилиндрите
 • Вибрации и шум, дължащи се на липсата на искра в необходимия момент или забавяне в горивния процес в цилиндъра

5. Индикатора за проблем в двигателя свети

 • Ако EGR клапана е заседнал в отворено или затворено положение или е замърсен, ламбда сондата ще превключи в режим „проблем в двигателя“, защото измерените от нея нива са извън нормите
 • Прегряване на двигателя ( теч на охладителна течност, неправилна работа на клапаните, проблеми при впръскването )

6. Влошена динамика

 • Липсата на ускорение при смяна на предавка и във високи обороти

Съвет:

Препоръчваме Ви да направите диагностичен тест на автомобила, за да се уверите, че няма проблем(и) в двигателя !

След като сте приключили с ремонта на EGR системата, грешките в компютъра на автомобила следва да бъдат изтрити !