Двумасови маховици Sachs

Двумасовия маховик (планетарния DMF) е ключа към комфортното управление на леки и лекотоварни автомобили. Шофьора и пътниците  усещат намаления шум и по-плавното пътуване с по-гладко превключване на скоростите.

Благодарение на съвременни и мулти функционални компоненти, двумасовия маховик SACHS може да бъде монтиран и на компактния клас автомобили.

Двумасовия маховик SACHS се монтира, като стандартно оборудване в много автомобили и предлага следните предимства:

  • Изолира вибрациите от двигателя
  • Намалява шума
  • Предпазва трансмисията от повреда
  • Подобрява комфорта от превключване на скоростите
  • По-тихо стартиране на двигателя