Демпферни шайби

Демпферната шайба е конструирана така, че да абсорбира вибрациите генерирани от двигателя и предаващи се през коляновия вал. В съвременните двигатели употребата на демпферни шайби е широко разпространена, за да се предотвратят възможните щети възникващи в следствие на вибрациите. Използването на демпферна конструкция в шайбата на коляновия вал подобрява значително комфорта при шофиране. Демпферната шайба обикновено обслужва помощните агрегати (водна помпа, хидравлика, компресор и т.н.) като чрез многоканален ремък предава движението от коляновия вал към тях.