Дебитомери VDO

Нарастващият акцент към редуциране на емисиите на въглероден диоксид означава, че дебитомерите стават все по-важни за осигуряването на оптимално съотношение въздух-гориво.Дебитомерите са разположени точно след въздушния филтър във всмукателната тръба и предават информация за температурата, влажността и обема на входящия въздух. Въпреки тяхната компактна структура, те са снабдени с прецизна технология за улавяне на информация, която - заедно с друга информация – позволява оптимално управление на двигателя.

Дебитомерите на VDO са изключително надеждни и способни да устоят на външни фактори. Тяхната възможност за динамично измерване има важен принос към редуциране емисиите на превозните средства.