Bosch S4

Предимства на Bosch-акумулатора S4

  • 15 % по-висока мощност при студено стартиране
  • 20 % по-голяма експлоатационна продължителност
  • осигурява надеждно потребностите от електроенергия за средно оборудване за комфорт в автомобила
  • трайно изпълняна високите изисквания за електрическите параметри на производителите на автомобили
  • подходящ и за азиатски автомобили
  • 97 % пазарно покритие

Предимства на PowerFrame®-технологията

Стабилна рамка на решетката

Възпрепятства корозията по решетъчните кантове и раздуването на решетката и предпазва от повреда на сепаратора или късо съединение при контакт на решетката с отрицателната плоча.

Щанцована решетка

Здравата, прецизна структура осигурява великолепно задържане на активната маса към решетката и позволява бързо зареждане и разреждане на акумулатора с малко съпротивление. В сравнение с конвенционалните решетки отсъства чупливост при механични производствени деформации.

Оптимална структура на решетката

На местата с по-голямо токово натоварване е поставено повече олово: Решетката може да се натоварва по-силно и е устойчива на корозия.

Оптимизирана към тока форма на решетката

Иновационният дизайн води прътите на решетката директно към съединителя на плочите. Поради малкото съпротивление за тока се гарантира оптимална проводимост и токът достига по най-бързия път към консуматора.