Акумулатори EFB Banner

Running Bull EFB

За среден клас леки автомобили и малки моторни превозни средства с опростена Start/Stop система без рекуперация на енергията при спиране.

Спомага за опазване на околната среда – стартира надеждно.
В сравнение с премийния сегмент в случая потенциалът за икономия на гориво и понижаване на емисиите на CO2 е по-малък, затова в тези превозни средства се използват Start/Stop системи без рекуперация на енергията при спиране. Подходящ тип за целта е стартерният акумулатор Running Bull EFB с неговата специална технология – стабилен срещу дълбоко разреждане и с екстремна устойчивост на циклично натоварване.