Wabco обучения 2019

Уважаеми Колеги,  
след известно забавяне, се  стартира обучителния цикъл на WABCO за тази година.
Ще започнем с базовото обучение "Basic+ABS" през 43 седмица (22-24.10.2019).
Следващите модули ще  се проведат през 2020, за което ще бъдете допълнително информирани.
Моля потвърдете участието си до края на 09.2019 - отнася се и за тези, които бяха заявили участие на първоначално планираното обучение през 03.2019!

       -модул Basic + ABS (МПС и ремаркета) – 22-24.10.2019
Забележка: Basic + ABS обучението е задължително за тези, които желаят да участват на
останалите модули!
Желаещите да участват на TEBS 'E' модула трябва преди това да са покрили всички
предишни модули!

Детайли:
- обученията по всички модули са с продължителност 3 дни;
- място: обучителният център на WABCO на адрес - София, бул. Климент Охридски 144
- час на започване: 9:00ч.;
- превод на български по време на самото обучение;
- цена на участник на ден - 100 EUR без ДДС. В цената са включени: техническа литература за
съответния модул, сертификат за преминат курс, получаване на PIN кодове за промяна на
параметрите на съответната WABCO система, обяд, кафе, чай, минерална вода и дребни неща
за хапване по време на кафе паузите.

Забележка: PIN кодове получават участниците, които успешно издържат теста в края на
всеки модул!

ВАШАТА ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ МОЖЕТЕ ДА НАПРАВИТЕ В ТЕХ-КО ООД
КАТО ПОСОЧИТЕ ФИРМА, ИМЕ И ФАМИЛИЯ НА УЧАСТНИКА И ТЕЛЕФОН
ЗА ВРЪЗКА.

ЗАЯВКА МОЖЕ ДА БЪДЕ НАПРАВЕНА И НА: oleg.gogov@tech-co.net
ИЛИ НА ТЕЛ.: 0899 12 21 79 – Олег Гогов.
 

Още новини