KNORR-BREMSE - ТЕХНИЧЕСКИ ОБУЧЕНИЯ ЗА 2019 ГОДИНА

Пролетен график на обученията:

Първото обучение "Pneumatic Systems Basic Training - PSBT - Slivnitsa" ще включва основните пневматични системи и техните отделни компоненти, които "Knorr-Bremse" предлага на пазара от дълги години. При по-голямата част от производители на товарни автомобили, автобуси и ремаркета системите на "Knorr-Bremse" са утвърдени като стандарт за сигурността и безопасността на пътя. По-време на обучението ще разясним основните пневматични инсталации и работата на всеки отделен пневматичен клапан използван за изграждането им. Обучението ще се проведе на 13-14 Май 2019.

Второто обучение "Training on the Electronic Systems of Trailers - TEST - Slivnitsa" ще включва детайлна информация за електрическите и пневматични инсталации включени в новото поколение "EBS" системи за ремаркета "TEBS-G2 family". Работа с диагностичната екипировка на "Knorr-Bremse for trailers", детайлна информация относно провеждането на диагностика на ремаркета, откриване и отстраняване на проблеми/неизправности в "EBS" системата в следствие на диагностиката. Ще проведем презентация на диагностичният софтуер на по-високо ниво приложена на демо макет оборудван с последно поколение интелигентни системи. Обучението ще се проведе на 27-28 Май 2019.

Есенен график на обученията:

Третото обучение "Training on the Electronic Systems of Commercial Motor Vehicles - TBEST -  Slivnitsa" ще включва информация относно системите, който се вграждат в товарни автомобили и автобуси като "EBS 7, EAC 2, EAC 2.5, ELC, New Clutch Compressor" диагностиката на системи от този вид и много други. Обучението ще се проведе на 7-8 Октомври 2019.

Четвъртото обучение "Pneumatically Operated Disc Brake Training - ADBT - Slivnitsa" ще включва детайлна информация за устройството и принципа на работа на всички видове спирачни апарати на "Knorr-Bremse". Ще бъдат разяснени основните похвати и техники за ремонт на спирачните апарати, чрез използването на специалният инструмент за ремонт на апарати на "Knorr-Bremse". Участниците ще имат възможността да ремонтират демо апарати по-време на обучението и да научат някой нови техники. Обучението ще се проведе на 21 Октомври 2019.

Важно: Относно датата на регистрация на участниците в серията от обучения.

Цената на обученията варира според датата на регистрацията на участниците от 80 до 120 евро без ДДС на ден за участник.
- Ранно записване 30 дни преди датата на обучението = 80 евро;
- Стандартно записване не по-малко от 10 дни преди датата на обучението = 100 евро;
- Късно записване по-малко от 10 дни преди датата на обучението = 120 евро.

Сайт за регистрация на участниците в обучението: Knorr-Bremse registration site

Всяко обучение е с пордължителност два дни освен последното "Pneumatically Operated Disc Brake Training - ADBT - Slivnitsa", което ще бъде един ден. Местата  сa ограничени до 20 души за всяко обучение.

Всички технически обучения ще бъдат проведени в  центъра за обучения на KNORR BREMSE на адрес:
Град Сливница, ул.Хан Крум  1А

 

За повече информация може да се свържете с колегите:
Тихомир Тодоров: 0887 18 88 01
Борислав Николов: 0888 08 08 38

Knorr-Bremse support team for Bulgaria
 

Knorr-Bremse Training plan 2019 Bulgaria - BG.pdf

Още новини