Knorr-Bremse Технически обучения, 2018

Есенен график на обученията:

Първото обучение "Training on the Electronic Systems of Trailers - TEST - Sofia" през есента ще бъде повторение на второто обучение от пролетта, поради голямата заинтересованост на участниците от този тип обучение. Ще проведем презентация на диагностичният софтуер на по-високо ниво приложена на демо макет оборудван с последно пололение "EBS" спирачна система "TEBS-G2 family", допълнителни модули и функции за улеснение ежедневната работа на водачите, като: iTAP, TPMS, iCargo и други, които могат да бъдат управлявани чрез смарт телефона на водача. Обучението ще се проведе на 27-28 Септември 2018.

Второто обучение "Training on the Electronic Systems of Commercial Motor Vehicles - TBEST -  Sofia" ще включва информация относно системите, който се вграждат в товарни автомобили и автобуси като "EBS 7, EAC 2, EAC 2.5, ELC, New Clutch Compressor" диагностиката на системи от този вид и много други. Обучението ще се проведе на 5-6 Ноември 2018.

Третото обучение "Pneumatically Operated Disc Brake Training - ADBT - Sofia" ще включва детайлна информация за устройството и принципа на работа на всички видове спирачни апарати на "Knorr-Bremse". Ще бъдат разяснени основните похвати и техники за ремонт на спирачните апарати, чрез използването на специалният инструмент за ремонт на апарати на "Knorr-Bremse". Участниците ще имат възможността да ремонтират демо апарати по-време на обучението и да научат някой нови техники. Обучението ще се проведе на 30 Октомври 2018.(Измества се датата на обучението от 25 на 30 Октомври спрямо старият график).

Важно: Относно датата на регистрация на участниците в серията от обучения.

Цената на обученията варира според датата на регистрацията на участниците от 80 до 120 евро без ДДС на ден за участник.
- Ранно записване 30 дни преди датата на обучението = 80 евро;
- Стандартно записване не по-малко от 10 дни преди датата на обучението = 100 евро;
- Късно записване по-малко от 10 дни преди датата на обучението = 120 евро.

Важно съобщение относно регистрацията на вашето желание за участие в обученията!
Самата регистрация не е обвързана с плащане, тя ви запазва вашето място в залата за обучения, а датата на регистрация определя сумата за участие. Сумата за участие се превежда непосредствено няколко дни преди съответното обучение.
Сайт за регистрация на участниците в обучението: Knorr-Bremse registration site

Всяко обучение е с пордължителност два дни освен последното "Pneumatically Operated Disc Brake Training - ADBT - Sofia", което ще бъде един ден. Местата сa ограничени до 20 души за всяко обучение.

Всички технически обучения ще бъдат проведени в нашата тренировъчна база на адрес:
Град Сливница, ул.Хан Крум 1А

  

Още новини